Programm- und Redaktionskomitee

 

Vorsitzender:

Prof. Dr. Aleksander Tsenov, FDIBA, TU-Sofia, Bulgarien

Mitglieder:  

Prof. Dr. Thomas Heupel, FOM Essen, Deutschland

Prof. Dr. Mathias Kluwe, KIT, Deutschland

Dr. Hristomir Yordanov, FDIBA, TU-Sofia, Bulgarien

 

Organisationskomitee

 

Vorsitzender:   

Dr. Hristomir Yordanov

Mitglieder:

Prof. Dr. Marin Marinov

Yordan Yordanov, MSc.

Maria Kalcheva, MSc.

Dessislava Yordanova, MSc.

Daniel Kulesza, MSc.